ĐỒ ĂN VẶT

- 8.00%
25,000  23,000 
- 30.00%
10,000  7,000 
- 20.00%
25,000  20,000 
- 16.67%
12,000  10,000 

ĐỒ ĂN ĐÊM

- 8.00%
25,000  23,000 
- 30.00%
10,000  7,000 
- 20.00%
25,000  20,000 
- 16.67%
12,000  10,000 

ĐỒ UỐNG

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG